Website van Martin

 

Een electronische ontsteking monteren ter vervanging van de ouderwetse contaktpunten is een van de grootste verbeteringen die je kunt doorvoeren. Ik gebruik electronische ontstekingen gemaakt door de firma Boyer uit Engeland.
Boyer is niet de meest moderne electronische ontsteking, maar wel goedkoop en ook nog eens zeer betrouwbaar (nu ik erover nadenk, ik heb nog nooit eentje stuk gehad in tientallen jaren !).

Bij aanschaf van een dergelijk systeem geeft Boyer altijd uitvoerige instrukties hoe je hun electronische ontsteking moet monteren en afstellen. Allemaal erg eenvoudig, alleen dit afstellen moet worden gecorrigeerd met een stroboskoop (bij Boyer tot een toerental van 5000 omw/min). Doe je dit niet dan vraag je om moeilijkheden ! Vastlopers en gaten en zuigers e.d. kunnen dan het gevolg zijn.
Motorfabrikanten geven de maximale voor-ontsteking op in graden krukas. In een enkele keer wordt de voor-ontsteking opgegeven in millimeters zuigerverplaatsing.

Controle met een stroboskoop en gradenboog op de krukas:
Is er geen merkteken aanwezig om het ontstekingstijdstip aan te geven (zoals bij veel oudere motoren) dan kun je een gradenboog op de krukas aanbrengen om het ontstekingstijdstip hierop af te kunnen lezen (lees indien nodig eerst mijn verhaaltje over het plaatsen van een gradenboog op de krukas en het exact opzoeken van het BDP (tabblad "Tuning").

Controle met een stroboskoop met een aanwijzer op de nokkenas:
Heb je geen mogelijkheid om een gradenboog op de krukas aan te brengen of je vind dat allemaal
veel te omslachtig of je hebt helemaal geen gradenboog, dan is er meestal wel een andere manier.
(er zijn bijna altijd meerdere manieren om iets voor elkaar te krijgen).
In plaats van een gradenboog laten we de aanwijzer rond draaien ! Geeft de fabrikant geen voor-ontsteking op in millimeters zuigerverplaatsing dan moet deze worden berekend. Hiervoor moet bekend zijn wat de slag van de motor is (gemakkelijk te achterhalen) en wat de lengte van de drijfstang is (is meestal niet gemakkelijk te achterhalen).

Maak een aanwijzer die je met een langere rotorbout aan de nokkenas kunt bevestigen, zie de foto hieronder. Maak een slanke construktie zodat de grondplaat van de ontsteking goed bereikbaar blijft.

Omdat er geen gradenboog is moet het punt van maximale voorontsteking ergens worden aangegeven, bijvoorbeeld op een stukje papier geplakt op de distributiedeksel, zie onderstaande foto.
Is niet bekend wat de maximale voorontsteking is gemeten in millimeters zuigerverplaatsing, open dan de "iets uitgebreidere motor/calculator", zie "Tuning". Vul de slag van de krukas en de lengte van de drijfstang in en wat de graden maximale voorontsteking moet zijn. De calculator komt vervolgens met millimeters voorontsteking.

Zet een meetklokje op de zuiger zoals elders beschreven bij "nauwkeurig opzoeken van het Bovenste Dode Punt (BDP)".
Draai de krukas heen en weer en zet het meetklokje in het Bovenste Dode Punt (BDP) op "0".
Wanneer je de krukas heen en weer draait moet het meetklokje steeds op "0" komen en direkt weer terug gaan.

Draai de krukas vervolgens tegen de normale draairichting in totdat het meetklokje het gewenste aantal millimeters voorontsteking aangeeft. Neem de positie van het kleine aanwijsboutje over op het distributiedeksel, zie de foto.
Hierna kun je aan de slag met de stroboskoop.

Deze methode met een draaiende aanwijzer op de nokkenas is minder nauwkeurig dan met een gradenboog op de krukas simpelweg omdat de krukas altijd een keer zo snel draait. Wanneer je de arm van de draaiende aanwijzer niet te kort maakt (die van mij is 70 mm) dan lijkt mij dat niet zo,n probleem.

 

Ik gebruik de accu van mijn elektrische Paddock starter om de stroboskoop van stroom te voorzien en zet de motor op de vermogenstestbank zodat de te testen motor voldoende kan worden gekoeld. De motor in de hoogste versnelling de rol van de vermogentestbank laten aandrijven zodat het toerental van de motor heel nauwkeurig is te varieren.

Welke van de hierboven beschreven methodes je ook kiest, dit corrigeren met een stroboskoop maakt het nogal bewerkelijk, iedere keer wanneer je de ontsteking om wat voor reden dan ook demonteert ben je dus weer verplicht om met een stroboscoop de afstelling te controleren.


Dit is niet handig, maar het kan ook anders:

Afstellen ontsteking bij een motor zonder merktekens en zonder een gradenboog te gebruiken:
Het moment van ontsteken wordt bepaald door de positie van de rotor ten opzichte van de grondplaat. 
De ontsteking eenmalig zo nauwkeurig mogelijk afstellen met behulp van een gradenboog en een stroboskoop, bijvoorbeeld op 38 graden maximum voorontsteking (bij Boyer 5000 omw/min). Lees indien nodig mijn verhaaltje over het plaatsen van een gradenboog en het exact opzoeken van het BDP.
Hierna de motor stop zetten, de krukas op 38 graden voor BDP draaien (rekening houden met speling op tandwielen e.d.) en een manier vinden om de positie van de rotor ten opzichte van de stator zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen:

Bij een Boyer ontsteking kan het gat bedoeld voor het ongeveer op tijd zetten van de ontsteking hiervoor gebruikt worden. Een stuk staal rond 4 mm (= redelijk buigvast) zodanig bewerken dat deze door dit gat gestoken kan worden en achter het magneetje haakt. Zie onderstaande tekening. Altijd hetzelfde magneetje gebruiken (tussen de magneetjes kan een paar graden verschil zitten), met een centerpunt aangeven welk magneetje.
Het stukje staal rond 4 mm zo bewerken dat deze (in dit geval bij 38 graden voor BDP) haaks staat op het afdichtingsvlak van het deksel (een blokhaakje gebruiken voor extra nauwkeurigheid).


Werkwijze ontsteking afstellen zonder stroboskoop en zonder gradenboog:

1: Gewenste aantal graden maximaal voorontsteking omzetten in millimeters (met behulp van het omrekenprogramma).
2: Rotor met magneetjes op de as monteren zonder het boutje vast te draaien. Rotor moet nog net te verdraaien zijn.
3: Grondplaat monteren, in het midden van de ovale gaatjes zodat hij naar beide kanten toe nog iets te verdraaien is (boutjes iets meer dan handvast).
4: Meetklokje plaatsen (een 10mm meetklokje is vrijwel altijd voldoende) en in BDP op "0" zetten, wanneer je de krukas in BDP wat heen en weer draait is dit goed te zien.
5: De krukas terugdraaien totdat de zuiger de gewenste aantal millimeters is gezakt.
6: Eerst de rotor en daarna de grondplaat zo vastdraaien dat het stukje staal rond 4 mm haaks op het afdichtingsvlak staat.

Wanneer de positie van de rotor ten opzichte van de grondplaat bekend is dan duurt het afstellen op deze wijze maar een paar minuten, en is zo nauwkeurig dat je iedere keer een afstelling hebt van +/- 0,5 graad krukasgraden, nauwkeurig genoeg. Op deze manier kun je deze ontsteking op ieder gewenst ontstekingstijdstip afstellen zonder dat je een stroboscoop en gradenboog nodig hebt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© www.mijn-eigen-website.nl (design)