Website van Martin

 

Voor het op “tijd”  zetten van nokkenassen zijn vaak merktekens op nokkenas en/of distributie tandwielen en op de krukas gezet.  Hiermee kun je heel eenvoudig m.b.v. een werkplaatshandboek e.e.a. “op tijd” zetten.
Omdat merktekens niet altijd even nauwkeurig zijn,  of omdat je wilt experimenteren, is het verstandig om in ieder geval bij “snelle” nokkenassen de timing op een nauwkeuriger manier te controleren.
Bij het afstellen van de timing van nokkenassen worden vaak de openings- en sluitingstijden in krukasgraden opgegeven, maar soms wordt ook wel de term “Lobe Center”  gebruikt. 
Lobe center betekent de hoek tussen het hoogste punt van een nok en het bovenste dode punt (BDP) van de zuiger. Deze hoek ligt meestal ergens tussen 100 en 110 graden voor zowel inlaat- als uitlaatnokkenassen en wordt rekenkundig bepaald. Het “Lobe Center” wordt rekenkundig bepaald omdat het hoogste punt van een nok niet duidelijk genoeg meetbaar is. Om een en ander inzichtelijk te maken wordt vaak een kleptijdendiagram gebruikt (zie verderop).

Bij nokkenastiming gaat het om de relatie tussen krukas en nokkenas:

Krukas:
De openings-en sluitingstijden van nokkenassen wordt opgegeven in krukasgraden ten opzichte van het bovenste dode punt (BDP) en het onderste dode punt (ODP) van de zuiger. Hiervoor is het nodig een gradenboog op de krukas aan te brengen die exact het BDP aangeeft (lees indien nodig eerst mijn verhaaltje over het plaatsen van een gradenboog en het exact opzoeken van het BDP (tabblad "Tuning").

Nokkenas:
De openings-en sluitingstijden worden door de fabrikant van de nokkenas opgegeven in graden bij een bepaalde lifthoogte. 
Sommige fabrikanten geven de openings-en sluitingstijden bij 0,5 mm lift en ook bij 1 mm lift.
Neem altijd de openings-en sluitingstijden bij een zo groot mogelijke lift, dit is nauwkeuriger (dat komt omdat bij 1 mm lift de lifttoename per graad veel groter is).


Het bekende kleptijdendiagram, wat kun je daarin zien:
(Draairichting is rechtsom, met de klok mee!).

In
laat (blauw) opent 12 graden voor BDP en sluit 40 graden na ODP.
Uit
laat (rood ) opent 47 graden voor ODP en sluit 21 graden na BDP.

Openingsduur inlaat = 12+180+40 = 232 graden.
Openingsduur uitlaat= 47+180+21 = 248 graden.

Overlap (duur dat zowel inlaat als uitlaat tegelijk op staan) = 12+21=33 graden. 

Lobe center inlaat = (12+180+40):2 = 116 - 12 = 104 graden t.o.v. BDP.
Lobe center uitlaat= (47+180+21):2 = 124 - 21 = 103 graden t.o.v. BDP.

(zie het tabblad “Tuning”  voor een “Lobe Center” calculator).Het meten van de nokkenastiming met behulp van opgegeven openings en sluitingstijden:

Wanneer de openings- en sluitingstijden worden opgegeven bij 1,00 mm lift dan is de werkwijze als volgt:

Stel de klepspeling af op 0,00 mm.
Monteer hierna een meetklokje op bijvoorbeeld de klepveerschotel (zie foto helemaal onderaan) en zet het meetklokje op 0,00 mm. Draai de krukas (langzaam) in de juiste draairichting totdat de klep opengaat en het meetklokje 1,00 mm lift aangeeft. Noteer het aantal graden.
Draai de krukas verder totdat de klep weer dicht gaat en noteer weer het aantal graden wanneer de klep nog 1,00 mm open staat.
Wijken de gevonden graden behoorlijk af van de door de fabrikant opgegeven waarden (6 krukasgraden vind ik eigenlijk al teveel afwijking) dan moet de distributie aangepast worden.

 

 

 

 

© www.mijn-eigen-website.nl (design)