Website van Martin

 

Het veranderen van de nokkenas timing:

Heb je eindelijk een “snelle”  nokkenas voor je motor gevonden (of zelf gemaakt) dan wil je er ook het maximale uit halen.  Dus ga je experimenteren met je nokkenas-timing.

Het is echter goed om je te realiseren wat de consequenties zijn wanneer je
de nokkenas-timing veranderd.
Wanneer de zuiger in het bovenste dode punt staat tijdens overlap (zie het kleptijdendiagram hiernaast), dan staat zowel de inlaatklep alsook de uitlaatklep een aantal millimeters open,  de afstand van een klep tot de zuiger kan met name bij "snelle" nokkenassen erg weinig zijn (de afstand is soms minder dan 1 mm !) en ook de afstand van inlaatklep tot uitlaatklep kan erg weinig zijn. 
Ga je de nokkenas-timing veranderen dan ga je deze afstanden ook veranderen.

Het meeste invloed op de afgifte van het vermogen is het tijdstip van sluiten van de inlaatklep.
In het algemeen is het zo dat hoe later je de inlaatklep laat sluiten, hoe meer vermogen bij hogere toerentallen (ten koste van wat vermogen bij wat lagere toerentallen). Een inlaatnokkenas kun je ongestraft later zetten. De afstand van klep tot zuiger en ook de afstand van klep tot klep tijdens overlap wordt bij het later zetten van een inlaatnokkenas alleen maar groter. 
De uitlaatnokkenas later zetten geeft meer lift tijdens BDP waardoor de afstand klep - zuiger wordt verkleind !

Wanneer je alle nokken op 1 nokkenas hebt dan verhuisd de uitlaat natuurlijk altijd mee met de inlaat, de inlaat later zetten betekend dan automatisch dat de uitlaat ook later wordt (afstand klep – klep veranderd bij 1 nokkenas natuurlijk niet). 
Hoe kun je nu de afstand van de kleppen controleren zonder de cilinderkop te demonteren ?


Controleren afstand klep – zuiger:

Door de klepstelschroefjes als meetschroef te gebruiken kan de afstand van een klep tot de zuiger nauwkeurig worden opgemeten. Een gradenboog is hierbij echter nodig omdat de afstand van klep tot zuiger niet altijd in het BDP tijdens overlap het kleinst is maar meestal een aantal graden later of eerder.

Deze werkwijze is echter nogal omslachtig. Het meest eenvoudige is de volgende methode:
1 Klepspeling afstellen.
2 Een stukje zacht looddraad van 2 mm door het bougiegat in de klep-uitsparing van de zuiger leggen.
3 De krukas verdraaien van iets voor tot iets na overlap.
4 Het looddraad verwijderen en de minimale dikte opmeten.

Welke afstand jij nog verantwoord vindt dat bepaal jij zelf, maar hou wel rekening met het kantelen van de zuiger.  Daarnaast is het acceptabel om voor de inlaatklep tot de zuiger een iets kleinere afstand aan te houden,  immers tijdens overlap wordt de inlaatklep opengedrukt en zal in tegenstelling tot de uitlaatklep niet kunnen gaan  “zweven”. 
Heb je ruimte problemen dan kun je de kleppen dieper in de kop laten verzinken (jammer van je compressieverhouding)  of de klepuitsparingen in de zuiger dieper maken (kan alleen als de zuiger ter plekke dik genoeg is).


Controleren afstand klep – klep:


Deze afstand is bij een gemonteerd blok moeilijk meetbaar.
Wanneer beide kleppen door het bougiegat (gedeeltelijk) zichtbaar zijn dan kun je de afstand klep - klep controleren met bijvoorbeeld een stukje gebogen (las)draad. Ik gebruik hiervoor stukjes (las)draad van 3 mm, eentje van 2,4 mm en eentje van 2 mm dik, zover gebogen dat ze nog net door het bougiegat naar binnen kunnen worden gestoken (maak ze niet te kort zodat ze nooit naar binnen kunnen vallen).
Kun je tijdens overlap, wanneer beide kleppen evenver open staan, het (las)draadje van 3 mm nog tussen beide kleppen schuiven dan is er geen probleem. Is deze afstand niet meer dan 2 mm dan wordt het kritisch, temeer omdat beide kleppen ook een behoorlijke speling in hun geleiders kunnen hebben. Hier een "gokje" mee nemen kan een hoop schade opleveren !


Om aan te geven hoeveel invloed snelle nokkenassen op de afstand tussen beide kleppen kunnen hebben zie onderstaande tekening. Wanneer beide nokkenassen hun kleppen tijdens overlap 4 mm open drukken dan is de afstand tussen beide kleppen met meer dan 5 mm afgenomen (bij een klephoek van 80 graden).Waarom is de verbrandingskamer niet wat groter zodat dit allemaal wat minder nauw komt ?:

Bij standaard motoren is dit meestal ook wat ruimer.  Voor een snelle (race)motor is een kleine compacte verbrandingsruimte echter gewenst voor een snelle verbranding en een hoge compressieverhouding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© www.mijn-eigen-website.nl (design)