Website van Martin


Wij maken gebruik van 2 soorten zonneenergie:
1 Zonnepanelen die elektrische energie opwekken om terug te leveren aan "het net".
2 Zonnecollectoren die water verwarmen.


1 Zonnepanelen voor het opwekken van elektrische energie:
Op het dak van de schuur zijn 16 zonnepanelen aangebracht, met een totaal oppervlakte van +/-26 vierkante meter.
De installatie is afgeregeld op maximaal 3600 Watt en kan op een zonnige dag meer dan 25 kWh aan stroom leveren.
Dit is veel meer dan we op een dag aan elektrische energie verbruiken, maar er zijn natuurlijk ook dagen met veel minder zon. De installatie levert op jaarbasis ongeveer net zoveel als wij aan elektriciteit verbruiken.
Onderstaand een grafiek die het vermogen per uur op een zonnige dag weergeeft:


 

2 Zonnecollectoren voor het verwarmen van water:
Het hoofdverblijf in onze woning wordt verwarmd door middel van een accumulerende houtkachel, een steenmassa van 600 kilo !
Voor de overige vertrekken, en voor het verwarmen van het tapwater gebruiken we een combi-ketel.
Om een bijdrage te leveren in de energiekosten heb ik voor niet teveel geld een drietal gebruikte zonnecollector en een roestvast stalen voorraad-tank op de kop weten te tikken.
Het systeem bestaat uit een voorraad-tank met een inhoud van 600 liter waarvan de inhoud wordt verwarmd door 3 zonnecollectoren met een totaal oppervlakte van +/-9 vierkante meter.
Omdat deze collector en voorraad-tank groter is dan gebruikelijk kan, naast het voorverwarmen van het tapwater (waar de kleinere systemen veelal voor worden gebruikt), tevens een bijdrage worden geleverd aan het verwarmen van de overige vertrekken in onze woning (uiteraard alleen bij voldoende zonneschijn).
Op zonnige dagen komt het voor dat het water in de 600 liter voorraad-tank meer dan 80 graden is!

Een flinke vooraad warm water is dus geen probleem, maar hoe combineer je dat met een bestaand verwarmingssysteem? Tapwater voorverwarmen met water uit de voorraad-tank kan goed funktioneren wanneer een modulerende combi-ketel wordt gebruikt , een dergelijke ketel gaat zachter branden wanneer het aangevoerde water bijvoorbeeld door zonneenergie eerst wordt voorverwarmd.
Een zonnecollector opnemen in een CV circuit om radiatoren te verwarmen is veel moeilijker, de temperatuur van het CV retourwater is vaak hoger dan de temperatuur van het water in de voorraad-tank, je zou dan het water in de voorraad-tank gaan verwarmen! Een zonnecollector is gemakkelijker te combineren met een verwarmingssyteem waarbij je niet echt hoge watertemperaturen nodig hebt zoals bij vloerverwarming of hetelucht verwarming (ben je ook gelijk af van die lelijke radiatoren).

Er is gekozen voor een combinatie met heteluchtverwarming, in ons geval eenvoudig aan te brengen (we hebben een oude woning) en omdat je de lucht eenvoudig kunt filtreren en de vochtigheidsgehalte eenvoudig kunt regelen (een klein gedeelte van de te verwarmen lucht wordt aangezogen van buiten de woning, hierdoor is tevens voorzien in de benodigde ventilatie). Bij heteluchtverwarming hoeft het water in de voorraad-tank slechts weinig warmer te zijn dan kamertemperatuur om al een bijdrage te leveren!

Een dergelijk systeem was in de jaren 90 van de vorige eeuw niet echt gebruikelijk. Ondanks het feit dat ik niet deskundig ben op dit gebied, heb ik een zeer eenvoudig systeem gebouwd wat al vele jaren probleemloos funktioneert:

 Tapwater voorverwarmen:
In de voorraad-tank van het zonneenergiesysteem zit een warmtewisselaar die het water wat naar de combi-ketel gaat voorverwarmd. Omdat nu geen koud maar lauw water hoeft te worden verwarmd gaat de modulerende combi-ketel zichzelf terug regelen en wordt op energiekosten bespaard.


Verwarmen van (een gedeelte) van de woning:
Het hart van deze installatie wordt gevormd door een aluminium kast waarin zich achtereenvolgens bevinden: een lucht (paneel) filter, een ventilator, een warmtewisselaar gevoed door het water uit de 600 liter voorraad-tank, en als laatste een tweede warmtewisselaar gevoed door het CV water van de combiketel.
Het geheel wordt aangestuurd door de bekende kamerthermostaat.
Wanneer de ketel gaat branden wordt het water in het CV circuit verwarmd. In het CV circuit is een instelbare temperatuur-schakelaar aangebracht. Bij het bereiken van een bepaalde temperatuur worden zowel de ventilator van de hete-lucht verwarming alsook de pomp van de zonne energie voorraad-tank gestart (het laatste alleen wanneer het water in de voorraad-tank warm genoeg is, dus ook hier een temperatuur-schakelaar!)
De door de ventilator verplaatste lucht gaat achtereenvolgens door het filter en de beide eerder genoemde warmtewisselaars.
Lucht die wordt voorverwarmd door de eerste warmtewisselaar (van de zonnecollector voorraad-tank) zal minder warmte ontrekken aan de tweede warmtewisselaar (van de CV ketel) waardoor de modulerende combi-ketel zachter zal gaan branden. Hierdoor wordt bespaard op de stookkosten.

Het systeem is erg flexibel, het blijft mogelijk bepaalde ruimte's, zoals bijvoorbeeld douche en toilet met een CV radiator te verwarmen.


Beveiliging:
Zonder een beveiliging zou het water in de voorraad-tank bij erg zonnig weer kunnen gaan koken met alle gevolgen van dien. Het systeem wordt beveiligd door een temperatuursschakelaar die het collectorsysteem stopzet zodra een vooraf ingestelde temperatuur wordt bereikt. Deze schakelaar staat ingesteld op 85 graden.

Het gehele systeem is nu meer dan 20 jaar in bedrijf zonder noemenswaardige storingen (de enigste storingen die we hebben gehad waren problemen met de combi-ketel !).
Het onderhoud beperkt zich tot 1 keer per jaar vervangen van het paneelfilter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© www.mijn-eigen-website.nl (design)